Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường cùng Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường kính gởi các đơn vị thông tin chi tiết như sau:
I. CÁC LOẠI HỌC BỔNG:
1. Học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường”
1.1. Số lượng: 40 suất
1.2. Trị giá: 5.000.000 – 8.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).
1.3. Đối tượng – tiêu chuẩn:
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM năm học 2016 -2017.
– Có điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).
– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
– Ưu tiên sinh viên mồ côi, gia đình chính sách, hoặc tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.
– Chưa nhận bất kỳ loại học bổng xã hội nào trong năm 2016.
1.4. Hình thức trao tặng:
– Học bổng trao thành 02 kỳ/ năm học;
– Học bổng sẽ bảo trợ sinh viên từ lúc nhập học đến khi ra trường, với điều kiện sinh viên nhận học bổng đảm bảo kết quả học tập tiến bộ (năm sau cao hơn hoặc bằng điểm năm trước).
1.5. Thời gian nộp hồ sơ:
– Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 07/10/2016 (Thứ sáu).
2. Học bổng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ
2.1. Số lượng: 20 suất
2.2. Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)
2.3. Đối tượng – tiểu chuẩn
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM năm học 2016 -2017.
– Có điểm trúng tuyển 3 môn từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và theo học tại trường trúng tuyển.
– Có thành tích học tập tốt (Điểm trung bình năm học 2015 – 2016 đạt: 6.5 trở lên)
– Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.
– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.
– Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015, 2016.
– Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.
2.4. Thời gian nộp hồ sơ:
– Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 07/10/2016 (Thứ sáu).
3. Học bổng do Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Niigata – Nhật Bản (NVC) trao tặng.
3.1. Số lượng: 12 suất
– Trị giá: 2.100.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).
3.2. Đối tượng – tiêu chuẩn:
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển năm học 2016 -2017.
– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.
– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.
– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.
– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2016.
3.3. Thời gian nộp hồ sơ
– Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 11/10/2016 (Thứ ba)
4. Học bổng SJINC
4.1. Số lượng: 20 suất
– Trị giá: 4.500.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).
4.2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:
– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM năm học 2016 -2017.
– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.
– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, dân tộc ít người, mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.
– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.
– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2016.
4.3. Thời gian nộp hồ sơ
– Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 11/10/2016 (Thứ ba).
5. Học bổng đồng hành cùng tân sinh viên:
5.1. Số lượng: 15 suất
– Trị giá: 1.000.000đ/suất.
5.2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:
– Tân sinh viên trường ĐH KHXH&NV năm học 2016 – 2017.
– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).
– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.
– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.
5.3. Thời gian nộp hồ sơ:
– Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 06/10/2016 (Thứ năm).
II. HỒ SƠ HỌC BỔNG
– Thư đề đạt nguyện vọng có dán kèm ảnh 3×4 và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (tải mẫu TẠI ĐÂY)
– Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm …).
– Bản sao CMND, Thẻ Sinh viên (nếu chưa có thẻ sinh viên thì photo thẻ sinh viên tạm thời).
– Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường dự thi cung cấp hoặc có chứng thực (đối với tân sinh viên);
– Bảng điểm học tập năm học 2015 – 2016 (đối với sinh viên năm 2 trở lên) có xác nhận của trường.
– Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực.
– Bản photo Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận (đối với sinh viên mồ côi).
– 01 ảnh 3×4.
* Mỗi sinh viên chỉ dự xét 01 loại học bổng, nếu trường hợp phát hiện hồ sơ nộp bị trùng với loại học bổng khác thì hồ sơ đương nhiên bị loại.
III. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
– Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường tại phòng 206, nhà điều hành, cơ sở Thủ Đức hoặc phòng B.013, cơ sở Đinh Tiên Hoàng trong giờ hành chính.
– Thông tin chi tiết về các học bổng xin vui lòng liên hệ đ/c Từ Hoài Vệ – CTV văn phòng Đoàn TN – Hội SV (SĐT: 01653.296.278).