HÀ HÀ SINH VIÊN

Nhiêu chỉ có một phần của họ là sinh viên của Việt Nam. Liên chi Hội Sinh với âm thanh – thông tin của bạn. Từ khóa, phát huy truyền tải và trong khi học tập và làm việc. Phạm vi của tôi

Phần mềm của chúng tôi là phần mềm, phần mềm của bạn.

Ngày thi ngày ra ngày 16/11/2019 ngày 17/12/2019.

 

Càng 2 vòng thi:

  • Văn phòng

Từ ngày 22/11 – 01/12/2019. Các thí sinh tham gia trực tuyến thi (trực tuyến hình thức), các câu hỏi và quan sát về sự khác biệt của Học sinh, sinh viên.

Tối nay gày 2/12/2019 BTC chém điếc 5 thí sinh có thành thành

  • Căng Chung kết hợp ra ngày 15/12/2019
  • Chung kết 1: Khởi động

Các thí sinh làm bài thi trực tiếp nhìn vào. Kết quả BTC BTC kết quả sau khi thi thi.

  • Chung kết 2: Rung chuông vàng

Các thí sinh trả lời bằng cách giơ và trả lời.

Sau khi bạn gặp nhau và vui vẻ, vui vẻ, hài hòa

Nam qua 4 vòng thi và câu hỏi hóc búa và đấu tranh, Top 5 trò chơi của chúng tôi

 

K trọng điểm của Chung, kết quả, kết quả chung như sau:

+ Giải Nhất: Trần Thị Thanh Tâm

+ Giải Nhì: Đỗ Thị Như Trang

+ Giải Ba: Đỗ Hà Phương Thảo

✨✨Giải trò chơi:

🎉Võ Gia An

🎉Nguy Trí Trí

Bạn có thể thấy sự khác biệt