CƠ CẤU NHÂN SỰ

STT  Họ và tên
1 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Khánh
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Công việc phụ trách: Phụ trách chung:
– Tham mưu và chịu trách nhiệm với Thành Đoàn, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường.
– Điều hành và chỉ đạo hoạt động của các ban Đoàn trường, chỉ đạo hoạt động của Hội Sinh viên trường.
– Điều hành, chỉ đạo hoạt động và công tác tài chính của Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.
– Đề xuất và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự các cấp của Đoàn trường, nhân sự chủ chốt của Hội Sinh viên trường, công tác cán bộ của Văn phòng Đoàn TN – Hội SV.
– Phụ trách Đoàn khối Cán bộ trẻ, HTX Thanh niên.
– Phụ trách các Đoàn khoa/bộ môn thuộc cụm thi đua số 02
Email: [email protected]
2 Đ/c Trương Văn An
Chức vụ: Phó Bí thư, Trưởng Ban Quản lý CLB – Đội – Nhóm Đoàn trường; Chủ tịch Hội Sinh viên trường
Công việc phụ trách: Phụ trách khối Phong trào:
– Tham mưu và chỉ đạo các nội dung về các hoạt động phong trào của Đoàn.
– Quản lý việc thành lập và chỉ đạo về phương thức hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm các cấp.
– Điều hành và chỉ đạo hoạt động của Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học, Ban Quốc tế, Ban Quản lý CLB – Đội – Nhóm Đoàn trường và Hội Sinh viên trường.
– Phụ trách các Đoàn khoa/bộ môn thuộc cụm thi đua số 01.
Email: [email protected]
3 Đ/c Mai Hữu Tâm
Chức vụ: Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường
Công việc phụ trách: Phụ trách khối Xây dựng:
– Tham mưu và chỉ đạo các nội dung về công tác tổ chức và xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra – giám sát, thi đua – khen thưởng và công tác giáo dục của Đoàn.
– Điều hành và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và UBKT Đoàn trường.
– Phụ trách các Đoàn khoa/bộ môn thuộc cụm thi đua số 03.
Email: [email protected] 
4 Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Học tập và Nghiên cứu khoa học Đoàn trường; Cán bộ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
Công việc phụ trách:
– Tham mưu hoạt động và phụ trách công tác tài chính của Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
– Điều hành hoạt động của Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học Đoàn trường, tham mưu các nội dung về hoạt động sáng tạo, học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên.
Email: [email protected]
5 Đ/c Nguyễn Lưu Tâm Anh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Tổ chức, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
Công việc phụ trách:– Phối hợp cùng đồng chí Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Đoàn trường, tham mưu các nội dung về công tác tổ chức và xây dựng Đoàn.
– Phối hợp cùng đồng chí Chủ nhiệm điều hành hoạt động của UBKT Đoàn trường, tham mưu các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.
Email: [email protected]
6 Đ/c Dương Đức Minh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn khối Cán bộ trẻ.
Công việc phụ trách:
– Tham mưu các nội dung công tác Đoàn liên quan đến ĐVTN là cán bộ, giảng viên trẻ của Nhà trường.
– Điều hành và chỉ đạo hoạt động của Đoàn khối Cán bộ trẻ.
Email: [email protected]
7 Đ/c Nguyễn Huỳnh Minh Phúc
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn trường
Công việc phụ trách: 
– Điều hành hoạt động của Ban Tuyên giáo Đoàn trường, tham mưu các nội dung về công tác giáo dục của Đoàn.
– Chỉ đạo hoạt động của CLB Tiếng nói thanh niên.
8 Đ/c Phạm Thị Quỳnh Chi
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Đoàn trường; Chủ tịch Hội đồng HTX Thanh niên
Công việc phụ trách:
– Điều hành hoạt động của Ban Quốc tế Đoàn trường, tham mưu các nội dung về công tác quốc tế thanh niên.
– Điều hành hoạt động của HTX Thanh niên, tham mưu các nội dung về hoạt động của HTX Thanh niên trong trường học.
– Chỉ đạo hoạt động của CLB Giao lưu quốc tế.
Email: [email protected]
9 Đ/c Lê Thị Tường Vy
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Quốc tế  Đoàn trường
Công việc phụ trách: 
– Phối hợp cùng đồng chí Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban Quốc tế Đoàn trường, tham mưu các nội dung về công tác quốc tế thanh niên.
– Phối hợp cùng đồng chí Trưởng ban chỉ đạo hoạt động của CLB Giao lưu quốc tế.
10 Đ/c Hồ Thị Hạnh Quyên
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Văn – Thể – Mỹ.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động văn – thể – mỹ của sinh viên.
Email: [email protected] 
11 Đ/c Lê Hương Giang
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Học tập và Rèn luyện Sinh viên 5 tốt.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động học tập và rèn luyện Sinh viên 5 tốt.
Email: [email protected]
12 Đ/c Lê Minh Vũ
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Phó ban Tình nguyện và Hỗ trợ Sinh viên..
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tình nguyện và hỗ trợ sinh viên.
Email: [email protected]
13 Đ/c Nguyễn Thị Thương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Trưởng ban Kiểm tra.
Công việc phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức và xây dựng Hội Sinh viên, thực hiện công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Trường.
Email: [email protected]
14 Đ/c Võ Quốc Anh Duy
Chức vụ: Cán bộ Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường.
Công việc phụ trách: Phụ trách hoạt động văn phòng.
Email: [email protected]