Đồng thời, tạo cầu nối cho các chuyên gia có kinh nghiệm cùng trao đổi các thông tin thiết thực với sinh viên để sinh viên cùng đối thoại, cùng chia sẻ các mối quan tâm, tháo gỡ các vướng mắc của sinh viên.
Nay phòng Công tác sinh viên tổ chức chương trình Giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục cho nữ sinh viên của Nhà trường. Thông tin cụ thể như sau:
1. Chủ đề: Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục cho nữ sinh viên.
2. Nội dung:
– Tầm quan trọng của sức khỏe sinh sản vị thành niên
– Quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn, phương pháp tránh thai an toàn.
– Xâm hại tình dục và phòng chống các tệ nạn xã hội trong sinh viên.
3. Diễn giả: Dược sĩ Vũ Thị Xuân – Bệnh viện Phụ sản An Thịnh.
4. Thời gian – Địa điểm:
5. Đăng ký tham dự tại đây.

Phòng Công tác Sinh viên