Sau những chuyên đề tập huấn nghiệp vụ cơ bản được tổ chức tại trường trong năm học, Đoàn trường – Hội sinh viên trường sẽ tổ chức chuỗi chuyên đề nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn TN – Hội SV tại trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 6, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

1. Đối tượng tham dự tập huấn
Cán bộ Đoàn TN – Hội SV các cấp gồm: UV BCH – UV UBKT Đoàn trường; UV BCH – BKT Hội Sinh viên trường; BCH Đoàn – LC HSV các khoa, bộ môn; BCH Chi Đoàn – Chi Hội và BCN CLB – Đội – Nhóm. Đăng ký tập huấn tại đường link http://goo.gl/forms/qbzNx4OhCM  trước 21g00 ngày 15/4/2015.
2. Nội dung tập huấn:
– Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2017), Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên trường lần VII (nhiệm kỳ 2014 – 2017).
– Chuyên đề: Phân công phụ trách và điều hành hoạt động trong BCH Đoàn TN – Hội SV; công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Đoàn TN – Hội SV trong giai đoạn hiện nay.
– Chuyên đề: Các lỗi sai thường gặp trong soạn thảo văn bản Đoàn TN – Hội SV.
– Chuyên đề: Kỹ năng sinh hoạt tập thể
– Chuyên đề: Vai trò tiên phong của cán bộ Đoàn – Hội trong vấn đề hội nhập quốc tế.
– Chuyên đề: Công tác truyền thông và gây quỹ trong các hoạt động Đoàn – Hội
– Chuyên đề: Công tác vận động, tập hợp sinh viên và Phương pháp nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận sinh viên trong giai đoạn hiện nay.
– Chuyên đề: Phương pháp tổ chức các hoạt động tình nguyện trong giai đoạn hiện nay
– Thảo luận, đóng góp ý kiến cho hoạt động Đoàn TN – Hội SV trường.
– Hoạt động giao lưu, sinh hoạt lửa trại.
Chương trình chi tiết
3. Chi phí tập huấn. Các đại biểu tham dự tập huấn đóng góp kinh phí 120.000 đồng/người (bao gồm chi phí ăn 4 buổi và phòng ở)
4. Hình thức đánh giá – khen thưởng:
Học viên tham gia trên 2/3 nội dung của chương trình tập huấn sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Xếp loại của học viên được thực hiện thông qua hình thức kiểm tra tổng hợp kiến thức chuyên môn, một số kỹ năng trong công tác Đoàn – Hội. Cách tính điểm:
Tổng điểm cá nhân = Điểm bài kiểm tra + Điểm hoạt động của nhóm do BTC chấm.
BTC Hội nghị sẽ trao các giải thưởng:
– Danh hiệu “Thủ khoa Hội nghị Tập huấn cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên chiến lược “Hạt giống đỏ” – Năm học: 2014 – 2015” cho học viên có tổng điểm cá nhân cao nhất.
– Danh hiệu “Tập thể tham gia tốt Hội nghị Tập huấn cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên chiến lược “Hạt giống đỏ” – Năm học: 2014 – 2015” cho tập thể có nhiều cá nhân nằm trong danh sách 30 học viên đạt kết quả cao trong Hội nghị tập huấn.

Chương trình “Hạt giống đỏ” năm 2013 tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn TN – Hội SV chiến lược “Hạt giống đỏ” nhằm tạo cơ hội để lực lượng cán bộ Đoàn TN – Hội SV kịp thời củng cố, bổ sung các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TN – Hội SV trường ĐH KHXH&NV.

Nằm trong các hoạt động của chương trình “Hạt giống đỏ”, vào 19g00 tối ngày 18/4/2015, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng sẽ diễn ra Liên hoan “Tài năng cán bộ Đoàn – Hội” năm 2015. Liên hoan tạo sân chơi lành mạnh để đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Ban điều hành các CLB – Đội – Nhóm có cơ hội giao lưu, thể hiện tài năng, nâng cao tinh thần đoàn kết và thể hiện bản lĩnh cán bộ Đoàn – Hội Trường.

MINH HOÀNG