graduation(2)
Học bổng “CHEER for Viet Nam Scholarship Award for Innovation and Creativity” năm 2015-2016 (CHEER SAIC 2015-2016) nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những sinh viên:

– Có ý tưởng sáng tạo nhằm đưa ra giải pháp cho những vấn đề và thách thức gặp phải trong môi trường học tập, làm việc, trong gia đình hoặc cộng đồng

– Có những đề xuất cải tiến nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, năng lượng thay thế, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe con người, đa dạng xã hội, bình đẳng xã hội, tinh thần doanh nghiệp, giáo dục, kinh tế, luật,…

1. Đối tượng cấp học bổng:

– Là sinh viên chính quy đang theo học chương trình đại học hoặc sau đại học tại các đơn vị thành viên thuộc ĐHQG-HCM.

– Đang thực hiện một hoặc nhiều dự án.

– Điểm trung bình học tập từ 7.5 điểm trở lên.

2. Hồ sơ yêu cầu:

– Đơn đăng ký học bổng theo mẫu đính kèm.

– 02 thư giới thiệu theo mẫu đính kèm (01 thư của trưởng khoa và 01 thư của giảng viên của khoa).

– Bảng điểm từ năm thứ nhất đến nay.

– Bảng sao tờ khai thuế thu nhập của bố mẹ của sinh viên và bảng sao tờ khai thuế thu nhập của sinh viên hoặc giấy tờ khác tương đương.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ học bổng vui lòng gửi về VP Đoàn P.206, cơ sở Linh Trung – Thủ Đức trước ngày 13/11/2015.

Lưu ý:

– Khuyến khích sinh viên làm dự án theo nhóm.

– Tùy theo thời gian thực hiện dự án, sinh viên nhận học bổng có nghĩa vụ gửi báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ đến ĐHQG-HCM.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Nguyễn Hồ Mạnh Khang – UV BCH Đoàn trường
(Điện thoại: 0163-202-4285- [email protected])

BBT