Nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp, kỹ năng học tập hiệu quả, Ban HT & NCKH Đoàn trường phối hợp cùng Đoàn khối Cán bộ trẻ tổ chức chuỗi chương trình “Phương pháp học đại học hiệu quả”.
Chuỗi chương trình bao gồm 5 chuyên đề và được tổ chức xuyên suốt trong năm học. Các chuyên đề bao gồm:
– Tháng 11: Phương pháp Nghe giảng và Ghi chép.
– Tháng 12: Phương pháp Đọc tài liệu và Ghi chép.
– Tháng 3: Phương pháp Tìm kiếm thông tin và Trích dẫn tài liệu.
– Tháng 4: Phương pháp Lập nhóm học tập, ôn tập và thi cử.
– Tháng 5: Phương pháp Thuyết trình.
Chuyên đề đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 05/11/2016, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 08g30 – 11g00 ngày 05/11/2016 (Thứ Bảy)
  • Địa điểm: phòng C2-01, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.
  • Link đăng ký: http://bit.ly/2dHDC9x

pp-hoc-dh
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
– Đ/c Nguyễn Hoàng Như Mai – UV BCH Đoàn trường – 0903.123.696
– Facebook Ban HT & NCKH Đoàn trường: https://www.facebook.com/banhoctap.ussh

BAN HỌC TẬP & NCKH