Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học lịch sử có ý nghĩa sâu sắc cho nhân dân ta và thế giới. Trong đó có bài học quan trọng là: Một dân tộc cháy bỏng khát khao độc lập – tự do – hòa bình và thống nhất, khi đã buộc phải cầm vũ khí đứng lên chiến đấu thì không kẻ thù nào có thể khuất phục được.
Chỉ một ngày sau khi Điện Biên Phủ toàn thắng (7/5/1954), Báo Sao Đỏ Liên Xô (Nga) số ra ngày 8/5/1954 đã viết: “Chiến thắng Điện Biên Phủ chứng tỏ ý chí không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập – tự do của mình”. Báo Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc số ra ngày 8/5/1954 viết: “Điện Biên Phủ làm cho thế giới thấy rằng nhân dân Việt Nam đã vùng dậy và không một thế lực nào khuất phục”. Báo Chiến sỹ -Algeria số ra ngày 8/5/1954 viết: “Điện Biên Phủ đã gióng hồi chuông cáo chung chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam. Đó là một chiến thắng, đồng thời cũng là bài học mà ảnh hưởng của nó đã vượt qua biên giới của đất nước nhỏ bé này để báo hiệu sự giải phóng khỏi ách thực dân của các dân tộc trên khắp thế giới thứ ba”.
Ngày nay nhìn lại tính chất, quy mô, lực lượng mà kẻ địch đã từng tung ra ở chiến trường Điện Biên Phủ, chúng ta càng thấm thía bài học to lớn của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, càng thấy vĩ đại biết bao tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Nhà cách mạng và danh nhân văn hóa của thế giới trong thế kỷ XX, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người làm rạng rỡ non sống đất nước ta. Chúng ta tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, một Đảng Mác -Lênin chân chính, đã vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng to, gió cả đến bến bờ vinh quang. Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Địa danh Điện Biên Phủ mảnh đất anh hùng nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc ta gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị đại tướng Võ Nguyên Giáp- một vị Đại tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam đã cầm quân đánh thắng 10 tướng của thực dân Pháp là tổng chỉ huy quân đội viễn chinh của Pháp và đế quốc Mỹ (trong đó 7 tướng tổng chỉ huy Pháp, 3 tướng tổng chỉ huy của Mỹ).
Uống nước nhớ nguồn, Đảng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta tri ân các chiến sỹ quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, càng ra sức chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần anh chị em thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội và đời sống đồng bào ở các vùng căn cứ cách mạng trước đây.
Một tinh thần Điện Biên Phủ, một ý chí Điện Biên Phủ, một sức mạnh, một sáng tạo Điện Biên Phủ, là sự trao gửi của thế hệ Điện Biên Phủ năm xưa nay trao cho chúng ta, những con người mới trong sự nghiệp vì dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo báo Lạng Sơn