Chiến lược thực hiện Công tác Hội và Phong trào sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM khóa VI (2013-2014)

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm và các nội dung chỉ đạo của Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, phát huy tối đa các lợi thế đặc thù của sinh viên trường, các hoạt động của Hội Sinh viên trường trong nhiệm kỳ 2013 – 2014 đã hoà nhịp mạnh mẽ vào phong trào sinh viên thành phố và góp phần tham gia cụ thể hóa Chiến lược phát triển Nhà Trường (2010 – 2015) qua việc thực hiện hiệu quả 02 cuộc vận động và 05 chương trình hành động.
II. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM: Phát huy truyền thống – Khẳng định tri thức – Vươn ra biển lớn”

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

  1. Thực hiện 2 cuộc vận động:

1.1. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”:
1.1.1. Tình hình triển khai, tuyên truyền, giới thiệu về cuộc vận động đến sinh viên, xã hội:
Trong những năm qua, “Sinh viên 5 tốt” đã trở thành một cuộc vận động có sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, hội viên, sinh viên và ngày một khẳng định giá trị, tầm vóc trong cộng đồng và xã hội. Hội Sinh viên Trường tổ chức các chương trình nhằm tạo môi trường rèn luyện, học tập và hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Hội Sinh viên Trường và các cơ sở Hội tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hoá các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từng cấp, có điều chỉnh theo từng năm, phù hợp với tình hình sinh viên của đơn vị; có nhiều giải pháp hiệu quả để tuyên truyền, giới thiệu cuộc vận động đến sinh viên, xã hội thông qua các trang thông tin điện tử, các buổi tọa đàm, gặp gỡ, trao đổi và các ngày hội lớn.
1.1.2. Hệ thống các giải pháp tạo động lực và môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu:
Với tiêu chí tạo điều kiện tối đa cho sinh viên có môi trường và động lực tham gia phấn đấu rèn luyện; Hội Sinh viên trường và các cơ sở sẽ chủ động đầu tư, tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức  Hội thảo khoa học, Diễn đàn khoa học, buổi tọa đàm, hội thảo chia sẻ phương pháp học tập – NCKH; cuộc thi học thuật cấp trường; cuộc thi học thuật – chuyên ngành,  Ngày hội “Thanh niên khỏe” cấp trường và Ngày hội “Thanh niên khỏe” cấp khoa/bộ môn; Hội thao sinh viên toàn trường; giải đấu thể dục thể thao các cấp; khóa học kĩ năng, lớp…..
Tải xuống tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-hoi-va-phong-trao-sinh-vien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-vi-2013-2014

Chiến lược thực hiện Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM) khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015-2017)

MỤC TIÊU
Thứ nhất, đầu tư có chiều sâu, sáng tạo các giải pháp trong công tác giáo dục nhằm xây dựng ĐVTN trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM trong giai đoạn mới gắn liền với các tiêu chí của CVĐ xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2013 – 2017 là “Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh”. Đoàn trường tiếp tục giữa vai trò xung kích thực hiện nội dung chiến lược về xây dựng văn hoá đại học trong ĐVTN Trường.
Thứ hai, đồng hành với sinh viên trong các hoạt động nâng cao chất lượng học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò của Đoàn khối Cán bộ trẻ trong việc tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường kỹ năng, ngoại ngữ cho ĐVTN qua Dự án Điểm hẹn Ngoại ngữ Nhân Văn.
Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn với Hội Sinh viên trường; thực hiện tốt công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực bồi dưỡng hội viên ưu tú, đoàn viên ưu tú, phát triển đoàn viên mới và phát triển Đảng viên.
Thứ tư, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên qua việc đầu tư hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm và tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa Đoàn trường với các cơ sở Đoàn, ĐVTN; củng cố vả đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ trong công tác.
KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Tuổi trẻ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM

Đạo đức – Tri thức – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập”

(……)

Tải về tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-viii-nhiem-ky-2015-2017


Chiến lược thực hiện Công tác Hội và Phong trào sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM khóa VII (2014-2017)

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Trong nhiệm kỳ này, công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM tập trung vào 04 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, tiếp tục đầu tư các giải pháp nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống phong trào sinh viên ĐH Văn Khoa – ĐH Tổng Hợp – ĐH KHXH&NV, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức và ý thức công dân cho sinh viên trường.
Thứ hai, xây dựng lớp hội viên, sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM có lý tưởng, có lối sống lành mạnh; luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới và phát huy chuyên môn khối ngành khoa học xã hội; có nền tảng, vốn hiểu biết về kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội phong phú và thể hiện vai trò chủ động hội nhập quốc tế.
Thứ ba, tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện toàn diện qua phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phát huy tính năng động và sáng tạo của sinh viên trong thời kỳ mới; đưa tổ chức Hội đến gần hơn với hội viên, sinh viên bằng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ đời sống sinh viên, đặc biệt quan tâm đến công tác nữ sinh viên, đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật và sinh viên dân tộc ít người.
Thứ tư, xây dựng Hội Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM vững mạnh, thích ứng với môi trường hoạt động mới; tăng cường công tác tập hợp đông đảo sinh viên qua việc đổi mới các phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình mới, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh viên; đặc biệt không ngừng đầu tư hoạt động của các CLB – Đội – Nhóm, phát huy thế mạnh chuyên ngành của sinh viên khối ngành xã hội – nhân văn theo hai hướng chính là hoạt động giao lưu quốc tế và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
 
II. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM: Phát huy truyền thống – Thi đua 5 tốt – Năng động, sáng tạo – Vươn ra biển lớn
III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Nhiệm kỳ VII (2014 – 2017), công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”. Hệ thống giải pháp thực hiện cụ thể như sau:…..
Tải xuống tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-hoi-va-phong-trao-sinh-vien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-vii-2014-2017

Chiến lược thực hiện Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG-HCM) khóa VII (Nhiệm kỳ 2012-2015)

Trong nhiệm kỳ VII, giai đoạn 2012 – 2015, Đoàn Thanh niên trường tập trung những mục tiêu, khẩu hiệu và chương trình hành động như sau:

  1. MỤC TIÊU

Thứ nhất, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, xã hội rộng khắp; định hướng, hỗ trợ để sinh viên ĐH KHXH & NV rèn luyện đạo đức, nhân cách; tiếp thu tinh hoa tri thức, tự tin lập nghiệp, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Nhà trường.
Thứ hai, Đoàn trường ĐH KHXH & NV tiếp tục giữ vững là cơ sở Đoàn mạnh trong hệ thống Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.
Thứ ba, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011-2015, đặc biệt trong lĩnh vực công tác sinh viên, xây dựng và phát huy văn hóa đại học.

  1. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

“Sức trẻ nhân văn: đạo đức – tri thức – xung kích – sáng tạo – hội nhập”
III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Công tác giáo dục

1.1 Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng

– Trọng tâm:
Trang bị cơ bản kiến thức, thông tin về tình hình chính trị – xã hội trong và ngoài nước cho đoàn viên, thanh niên.
Thông tin và triển khai các nội dung kế hoạch “Tuổi trẻ ĐH KHXH &NV với nghị quyết đại hội Đảng, Đoàn các cấp”.
Đẩy mạnh các chương trình thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.
– Giải pháp:                 
Tiếp tục tổ chức các hoạt động như: phối hợp cùng phòng Công tác sinh viên tổ chức Tuần lễ sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên toàn trường (tháng 9, 10 hằng năm); phối hợp với Hội cựu Chiến binh tổ chức các hoạt động giao lưu với sinh viên kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam (tháng 4 và tháng 12 hằng năm). Các Đoàn khoa/ bộ môn chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù nhu cầu của đoàn viên, thanh niên….
Tải về tại: chien-luoc-thuc-hien-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-truong-dh-khxhnv-dhqg-hcm-khoa-vii-nhiem-ky-2012-2015