Đại hội đại biểu Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 3/12/2016 tại phòng C2-01, Đại hội Đoàn khoa Ngữ văn Anh đã diễn ra với hơn 70 đại biểu đại diện cho 28 chi Đoàn và CLB trực thuộc.
Đoàn khoa Ngữ văn Anh cũng hân hạnh đón tiếp các khách mời đến dự: Cô Trịnh Kim Ngân – Quản lí sinh viên khoa; Chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh – Phó Bí thư Đoàn trường – Chủ tịch HSV trường; Đại diện Đoàn khoa Địa lý; Đại diện Đoàn khoa Triết học.

Hơn 70 đại biểu và khách mời tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2019


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm: Nguyễn Ngọc Như Huỳnh – Bí thư Đoàn khoa Ngữ văn Anh; Phạm Châu Lê Anh – Phó Bí thư Đoàn khoa; Nguyễn Ngọc Thảo My – LCH Trưởng LC HSV Ngữ văn Anh; Nguyễn Cẩm Thi – UV BCH Đoàn khoa; Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Chi đoàn 15D – UV BCH Đoàn khoa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Như Huỳnh – bí thư Đoàn khoa, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.


Nhằm tổng kết lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2014-2017, đồng chí Phạm Châu Lê Anh – phó bí thư Đoàn khoa, báo cáo tổng hợp nhiệm kỳ 2014 – 2017 trước toàn thể Đại hội. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Đoàn khoa Ngữ văn anh nhìn thấy được sự trưởng thành và phát triển thông qua từng hoạt động và công tác Đoàn. Trong nhiệm kỳ này, Đoàn khoa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, tạo được môi trường học tập và rèn luyện bổ ích cho sinh viên khoa.

Đồng chí Phạm Châu Lê Anh – phó bí thư Đoàn khoa, báo cáo tổng hợp nhiệm kỳ 2014 – 2017 trước toàn thể Đại hội.


Sau đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019 với 3 chủ đề thảo luận: Công tác giáo dục; Phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Công tác xây dựng Đoàn và tập hợp Thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo.

Đại biểu tham dự Đại hội tiến hành thảo luận văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019


Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019 nhất trí thông qua khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ mới là:

“Đoàn viên, thanh niên khoa Ngữ văn Anh.
Bản lĩnh, tự tin, lan tỏa bản sắc”

Đồng thời, Đại hội đã thực hiện 4 lần bầu cử bỏ phiếu kín để:
– Bầu ra Ban Chấp hành Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019
– Bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019
– Bầu ra Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường lần thứ IX

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử


Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử


Phiên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019 diễn ra nghiêm túc và công minh. Ban Chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Đại hội:
1. Phạm Châu Lê Anh – Bí thư Đoàn khoa
2. Nguyễn Ngọc Thảo My – Phó bí thư Đoàn khoa , LCH trưởng LC HSV khoa
3. Nguyễn Cẩm Thi – Phó bí thư Đoàn khoa
4. Dương Quỳnh Chi – UV BCH Đoàn khoa
5. Nguyễn Thị Ngọc Hiên – UV BCH Đoàn khoa
6. Nguyễn Duy Khang – UV BCH Đoàn khoa
7. Nguyễn THị Tú Phương – UV BCH Đoàn khoa
8. Nguyễn Hoàng Thành – UV BCH Đoàn khoa
9. Nguyễn Thanh Trúc – UV BCH Đoàn khoa
10. Lê Thị Hoài Thơ – UV BCH Đoàn khoa
11. Lê Quang Tiến – UV BCH Đoàn khoa

Ban Chấp hành Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Đại hội


Bí thư cùng 2 Phó Bí thư Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019 ra mắt Đại hội


Thay mặt BTV Đoàn trường, Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh  – Phó Bí thư Đoàn trường cũng đã có đôi lời phát biểu chỉ đạo hoạt động sắp tới cho BCH Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh – Phó Bí thư Đoàn trường phát biểu chỉ đạo hoạt động sắp tới cho BCH Đoàn khoa Ngữ văn Anh nhiệm kỳ 2017 – 2019.


Chương trình đại hội Đoàn khoa Ngữ văn Anh 2017-2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kính chúc Đoàn khoa Ngữ văn Anh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỲ mới, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn khoa Ngữ văn Anh ngày một phát triển.

Đoàn Khoa Ngữ văn Anh