Cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tiêu biểu điển hình năm học 2016 – 2017

(Suctrenhanvan) - Cùng nhìn lại 6 gương Cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tiêu biểu điển hình của trường ĐH KHXH&NV trong năm học 2016 - 2017.

822

Ban Biên tập