Trong phần này, Suctrenhanvan sẽ tiếp tục giới thiệu đến các đọc giả 5 trong 10 Gương sáng sinh viên năm 2013 của trường ĐH KHXH&NV.
BBT