Trong phần một này, Suctrenhanvan sẽ giới thiệu đến các đọc giả 5 trong 10 Gương sáng sinh viên năm 2013 của trường ĐH KHXH&NV.

(Còn tiếp…)

BBT