Trong phần này, Suctrenhanvan sẽ tiếp tục giới thiệu đến các đọc giả 4 trong 8 Gương sáng sinh viên năm 2012 của trường ĐH KHXH&NV.TIẾN NGUYỄN