Trong phần một này, Suctrenhanvan sẽ giới thiệu đến các đọc giả 4 trong 8 Gương sáng sinh viên năm 2012 của trường ĐH KHXH&NV.MINH TIẾN