ThS. Trần Duy Minh – Bộ môn Du lịch


TS. Nguyễn Thị Hiền – BM Hàn Quốc học


ThS. Tạ Thị Thanh Thủy – Khoa Công tác xã hội


Chị Huỳnh Thị Minh Thi – BM Lưu trữ học – QTVP


Chị Phạm Thị Phi Yến – Phòng Hành chính – Tổng hợp


Anh Hoàng Xuân Mạnh – Văn phòng Đoàn TN – Hội SV


ThS. Hà Thị Sương – Bảo tàng lịch sử


Các bạn có thể xem lại Phần I tại đây  

BBT