Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn trường ĐH KHXH&NV triển khai xét chọn danh hiệu Cán bộ trẻ tiêu biểu trường ĐH KHXH & NV từ năm 2012. Với mục đích tuyên dương các cán bộ trẻ, bao gồm giảng viên đang giảng dạy tại các khoa/bộ môn và các chuyên viên/nghiên cứu viên đang công tác tại các phòng, ban, trung tâm (dưới 35 tuổi) có năng lực và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đồng thời có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Nhà trường. Sau 2 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận 26 hồ sơ giới thiệu xét chọn danh hiệu từ các đơn vị trong trường. Hội đồng xét chọn đã chọn ra 7 điển hình cán bộ trẻ tiêu biểu nhất để tuyên dương trong năm 2012.
Từ năm 2013, Đoàn trường sẽ xây dựng hoàn chỉnh quy chế xét chọn danh hiệu “Cán bộ trẻ tiêu biểu trường ĐH KHXH & NV” và tổ chức tuyên dương 2 năm một lần.
Trong phần một này, Suctrenhanvan sẽ giới thiệu đến các đọc giả 3 trong 7 Cán bộ trẻ tiêu năm 2012 của trường ĐH KHXH&NV. 

TIẾN  NGUYỄN