Nhằm thiết thực tổng kết CVĐ xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH KHXH &NV năm học 2013-2014; qua đó phát hiện, bình chọn, tuyên dương các cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM có sáng kiến, giải pháp, được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên – sinh viên Trường, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các cấp nỗ lực phấn đấu trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên – sinh viên của Nhà trường.
Danh hiệu là một trong chuỗi 05 danh hiệu bình chọn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường, là nội dung trọng tâm trong năm học 2013 – 2014, hưởng ứng CVĐ “Học tập và làm theo lời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Đoàn TN – Hội SV Trường tiến hành tổ chức bình chọn, tuyên dương Cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên năm học 2013 – 2014.

Đối tượng:
Là Cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV đã và đang giữ các chức vụ trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam từ Ban Chấp hành chi Đoàn, chi Hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn khoa, Liên Chi Hội trở lên trong năm học 2013 – 2014.
Quy trình:
– Tiêu chuẩn xét chọn (xem tại bài viết này)
– Tiến hành xét chọn danh hiệu vào tháng 4/2014. Các cá nhân xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tham gia bình xét ”Cán bộ Đoàn TN – Hội SV tiêu biểu” thông qua việc bình chọn online và qua phiếu đánh giá của Hội đồng xét chọn bao gồm:
+ BTV Đoàn Trường
+ BTK Hội Sinh viên Trường
+ Bí thư các Đoàn khoa/BM
+ Liên chi Hội trưởng các Liên chi Hội Sinh viên khoa/BM.
Hệ thống danh hiệu:
– Cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt chuẩn xét chọn trong năm học 2013-2014.
– Tuyên dương và khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu ”Cán bộ Đoàn TN Hội SV tiêu biểu”
– Xét trao các giải thưởng phụ:
+ Tập thể Đoàn khoa/BM, LCHSV khoa/BM có nhiều cán bộ Đoàn TN – Hội
SV đạt chuẩn xét chọn nhiều nhất
+ Cán bộ Đoàn TN – Hội SV có điểm học tập cao nhất
+ Cán bộ Đoàn TN – Hội SV thủ khoa trong chương trình tập huấn ”Hạt giống đỏ”
+ Cán bộ Đoàn TN – Hội SV có nhiều mô hình, sáng kiến trong hoạt động Đoàn – Hội nhất
Hồ sơ bình chọn: (không gồm bảng điểm học tập và bảng điểm rèn luyện. BTC sẽ liên hệ lấy trực tiếp từ phòng Đào tạo và phòng Công tác sinh viên sau khi nhận hồ sơ)
– Báo cáo thành tích cá nhân, và tài liệu về mô hình, giải pháp sáng tạo:
+ Đoàn TN (Tải tại đây)
+ Hội SV (Tải tại đây)
– Photo các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy khen, bằng khen về các thành tích đạt được trong các hoạt động trong năm học 2013 – 2014 đã nêu trong bảng kê khai thành tích (không cần công chứng).
– Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo có công chứng (nếu có).

Tất cả hồ sơ gửi về Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường 2 cơ sở, hạn chót lúc 15g00 ngày 21/4/2014 (thứ Hai). Mọi hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu hoặc không thể hiện đầy đủ các tiêu chuẩn cần có xem như không đạt yêu cầu để đưa vào diện xét chọn.

BBT