Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2014 – 2017) diễn ra cùng thời điểm sinh viên Thành phố ra sức học tập, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ V (2015 – 2020). Đây là giai đoạn ghi dấu chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của ĐH Văn khoa – ĐH Tổng hợp – ĐH KHXH&NV (1957 – 2017) và 20 năm hình thành và phát triển của Hội Sinh viên Trường (1997 – 2017). Hình ảnh Hội Sinh viên Trường ngày càng được khẳng định, thể hiện vai trò cầu nối, là người bạn đồng hành và hỗ trợ sinh viên. Hội Sinh viên Trường đã và đang tiếp tục là ngọn cờ tập hợp sinh viên Trường trong giai đoạn hội nhập hiện nay của đất nước, thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình của sinh viên thành phố. Bên cạnh đó, đất nước và thành phố đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về mọi mặt. Việc cộng đồng ASEAN hình thành sau năm 2015 chắc chắn tạo nhiều thời cơ thuận lợi về kinh tế, văn hóa, xã hội cho sinh viên thành phố nói chung và sinh viên Trường nói riêng – với đặc thù là sinh viên của các khối ngành khoa học xã hội, có cơ hội tiếp cận, giao lưu với đông đảo sinh viên quốc tế đang theo học tại trường và các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế. Với hướng phát triển mới, Hội Sinh viên Trường sẽ luôn chuyển mình, hội nhập để bắt kịp xu thế của sinh viên, song vẫn đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, thể hiện vai trò “Ở đâu có sinh viên – Ở đó có tổ chức Hội”.

Biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM lần thứ VII được thiết kế từ số VII, là số lần nhiệm kỳ đại hội với hình tượng cánh chim hải âu và cánh buồm căng gió, vươn mình trên sóng biển.

Cánh chim hải âu tung cánh vươn đến những chân trời xa được cách điệu từ số V thể hiện cho ý chí, khát vọng của Hội viên, sinh viên Trường; không ngừng ra sức học tập và rèn luyện; phát huy tính chủ động, sáng tạo; thi đua 5 tốt để khẳng định bản lĩnh trong thời đại mới.

Cánh buồm vươn mình trên sóng biển được cách điệu từ số II là tinh thần “Sức trẻ Nhân Văn – vươn ra biển lớn” của Hội viên, sinh viên Trường; ứng dụng khoa học, công nghệ; rèn luyện kỹ năng và vốn hiểu biết về kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội phong phú để thích ứng trước xu thế hội nhập quốc tế.

Huy hiệu Hội Sinh viên Việt Nam thể hiện vai trò của Hội Sinh viên trường luôn là người bạn đồng hành, hỗ trợ đáng tin cậy của sinh viên trên mọi lĩnh vực, với tinh thần “Ở đâu có sinh viên – Ở đó có tổ chức Hội”. Hội Sinh viên Việt Nam sẽ là người bạn đồng hành đưa cánh chim và cánh buồm vươn mình qua từng chặng đường “vươn ra biển lớn”.
Biểu trưng chính thức Đại hội VII Hội Sinh viên Trường được lựa chọn từ các thiết kế tham dự cuộc thi Thiết kế biểu trưng chào mừng đại hội. Tác giả là bạn Phạm Minh Trung – sinh viên bộ môn Nhật Bản học, hiện đang là Liên chi Hội trưởng LC HSV bộ môn.

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG-HCM

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG – THI ĐUA 5 TỐT – NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO – VƯƠN RA BIỂN LỚN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHXH&NV