1. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
Năm học 2015 – 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuổi trẻ: 70 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016), năm diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), 20 năm Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM xây dựng và phát triển (1996 – 2016). Bên cạnh đó, Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập vào cuối năm 2015 tạo nhiều cơ hội để Đoàn trường đầu tư các hoạt động quốc tế thanh niên, đánh ứng nhu cầu của thanh niên thời kỳ hội nhập.
Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” – năm 2015 và “Tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – năm 2016, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) Trường đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong năm học.
2. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016:
Trong năm học 2015 – 2016, Đoàn trường đã đầu tư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, Đoàn trường đầu tư có chiều sâu, sáng tạo các giải pháp trong công tác giáo dục của Đoàn: tăng cường giáo dục truyền thống, đặc biệt là truyền thống 85 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống phong trào thanh niên, sinh viên Trường hướng đến 60 năm hình thành và phát triển Trường qua các giai đoạn Văn khoa – Tổng hợp – KHXH&NV, tinh thần “xung kích – sẻ chia – sáng tạo” của Đoàn trường qua 20 năm xây dựng và phát triển; chú trọng đánh giá hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, các hoạt động xây dựng tình yêu, niềm tự hào về TP.Hồ Chí Minh và phát huy văn hóa đại học của ĐVTN qua các cuộc vận động: xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn – Hội và “4 xây – 3 chống”.
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bvtkxhnv1516