1. NHẬN ĐỊNH CHUNG:
Năm học 2014 – 2015 là năm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VI; 20 năm thành lập ĐHQG-HCM và hướng đến kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển trường ĐH KHXH&NV (1957 – 2017); năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa VII và chào mừng, tổ chức Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2017; năm diễn ra Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2017 hướng đến Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; năm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2015), kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” – năm 2014 và “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” – năm 2015, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên – thanh niên (ĐVTN) Trường đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong năm học.
2. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015:
Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường năm học 2014 – 2015, Đoàn trường đã đầu tư, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, cụ thể:
Thứ nhất, tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2015 – 2017; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2014-2017 hướng đến Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, hoàn thành các nội dung, chương trình, chỉ tiêu công tác được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa VII.
Thứ hai, tập trung xây dựng các giải pháp trong công tác giáo dục của Đoàn: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên thành phố, xây dựng phong cách người cán bộ…
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bctkussh1415