1. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2012-2013
1. Công tác giáo dục
1.1 Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
100% Đoàn khoa/bộ môn triển khai thực hiện diễn đàn “Tôi và cuộc sống” với nội dung định hình, xây dựng chuẩn mực đạo đức của sinh viên, cán bộ trẻ, Đảng viên là sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động, như: Cuộc thi Bác Hồ trong trái tim tôi lần II (khoa Triết học), cuộc thi viết Tuổi trẻ Bác Hồ – Tuổi trẻ Việt Nam (khoa Giáo dục), Dịch thuật những danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (khoa Ngữ văn Pháp), tuyên dương và giới thiệu gương sáng sinh viên về học tập và rèn luyện, làm theo lời Bác (khoa Xã hội học, Văn học và Ngôn ngữ, Giáo dục, Nhân học…)
Triển khai hiệu quả việc phấn đấu 05 danh hiệu thanh niên làm theo lời Bác trong cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên: Cán bộ trẻ tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt, Gương sáng SV ĐH KHXH&NV, Cán bộ Đoàn-Hội tiêu biểu, Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác. Triển khai xét chọn danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – danh hiệu cao quý nhất của ĐVTN trường. Năm học 2012 – 2013, có 07 cán bộ, giảng viên trẻ được tuyên dương Cán bộ trẻ tiêu biểu và 113 điển hình sinh viên tiêu biểu được tuyên dương cấp Trường. Trong đó có 66 Sinh viên 5 tốt cấp Trường với 09 gương Sinh viên 5 tốt tiêu biểu; 9 Gương sáng Sinh viên ĐH KHXH&NV, 20 cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu, 10 Sinh viên tình nguyện làm theo lời Bác và 10 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường. Phối hợp với CLB Phóng viên trẻ (Đoàn khoa Báo chí và truyền thông), CLB Sinh viên 5 tốt thường xuyên viết tin bài giới thiệu, nhân rộng các gương sinh viên điển hình; xây dựng không khí, phong trào thi đua, phấn đấu trong sinh viên toàn trường. Ngoài ra, Đoàn – Hội trường còn xét chọn và tuyên dương 19 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, tích cực, lành mạnh”, phát huy nhiều công trình, phần việc làm theo lời Bác.
Các diễn đàn “Tôi và cuộc sống” tiêu biểu như: Nam sinh thanh lịch (khoa Địa lý) Sinh viên thời đại số, Văn hóa giao tiếp, Văn hóa ăn mặc trong sinh viên (khoa Ngữ văn Anh), Sinh viên đi xe bus, Sinh viên – tình cảm, tình yêu (khoa Văn học và Ngôn ngữ), Sinh viên với biến đổi khí hậu, Ngày Trái đất, Sinh viên với tình yêu (khoa Đông phương học), Ngày Thanh lịch (khoa Triết học), Nhà giáo dục Thanh lịch (khoa Giáo dục)….
Xem thêm và tải xuống tại: http://bit.ly/bctkxhnv1213