(Suctrenhanvan) – Tuần chiến dịch đầu tiên đã khép lại với rất nhiều hoạt động thú vị từ các đội hình. Cùng Bản tin Mùa xanh nhìn lại một tuần hoạt động đầu tiên này.