Bộ Tiêu Chí Mẫu Hình Cán Bộ Đoàn – Hội Khoa Giáo Dục

Tiêu chí này áp dụng cho những đối tượng sau đây thuộc:

1- Cán bộ Đoàn – Hội nằm trong Ban chấp hành Đoàn – Hội Khoa Giáo dục.

2- Cán bộ Đoàn – Hội nằm trong Ban chấp hành Chi Đoàn/ Chi Hội trực thuộc Khoa Giáo dục.

3- Sinh viên định hướng trở thành cán bộ Đoàn – Hội Khoa Giáo dục.