Các bạn có thể gửi các thắc mắc của các bạn sinh viên bằng cách gửi vào form dưới đây:
https://goo.gl/forms/DjRKYV5kibwtgADx2
Đoàn – Hội trường sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn sinh viên bằng cách liên hệ trực tiếp qua mail hoặc số điện thoại.