70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước (P.2)

Kỳ 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Xe loa phát lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội. Ảnh:Tư liệu


– Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc.
– Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định. Chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đánh bại, phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và của các lực lượng tiến bộ trên thế giới phát triển mạnh.
Ý nghĩa lịch sử
– Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
– Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
– Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

Dũng Hà Thắng (tổng hợp)

Theo www.qdnd.vn

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Kỳ 3: Một số bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám
 

Sôi nổi Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày hội hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chù nghĩa Việt Nam  (02/9/1945 – 02/9/2015).

2000 bạn trẻ đã thể hiện sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình qua tiết mục đồng diễn trên nền nhạc bài hát “Đến với con người Việt Nam tôi” tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên. Bên cạnh đó, Diễn đàn trực tuyến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là nơi để các bạn hội viên, thanh niên có cơ hội chia sẻ suy nghĩ, tình cảm về truyền thống và tinh thần yêu nước của cha ông ta trong những thời kỳ lịch sử, tinh thần của những thế hệ thanh niên trong các phong trào đấu tranh của học sinh – sinh viên Sài Gòn – Gia Định, thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh để xây dựng đất nước, thời kỳ đất nước đổi mới hội nhập, tinh thần yêu nước của Thanh niên Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Thành phố nói riêng trong giai đoạn hiện nay, những hành động cụ thể của Thanh niên hiện nay để thể hiện tinh thần yêu nước trong giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập quốc tế.

Ngày hội còn có các sân chơi thú vị như Sân chơi vận động, Sân chơi kiến thức tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa – lịch sử địa phương vào đúng các tỉnh thể hiện trên bản đồ Việt Nam, Khu vực chụp ảnh 3D với các biểu tượng, Sân chơi tô màu và những thực hiện những sản phẩm thủ công hình lá cờ Tổ quốc, Sân chơi âm nhạc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Sân chơi bắn tên lửa nước “Chinh phục đỉnh cao”, các Gian hàng sách với 18 đầu sách được giới thiệu.
Phát biểu khai mạc tại ngày hội, anh Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện bằng ngôn từ, hình ảnh mà cần được cụ thể hóa trong từng hành động, việc làm cụ thể của mỗi người. Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố kêu gọi mỗi hội viên, thanh niên, sinh viên không ngừng cố gắng trong học tập, lao động, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho xã hội và hãy bắt tay vào những công việc bình thường hàng ngày nhưng có ích cho đời. Các cơ sở Hội cần triển khai sâu rộng phong trào đến đông đảo hội viên, thanh niên, sinh viên Thành phố tạo điều kiện để thanh niên thể hiện tinh thần yêu nước ấy một cách mạnh mẽ nhất”.
Tối cùng ngày, vòng chung kết và trao giải Liên hoan hợp xướng lần 2 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra.  Ban tổ chức đã trao 2 giải vàng, 2 giải bạc, 3 giải đồng, Giải chỉ huy xuất sắc, Giải hòa âm xuất sắc cho đơn các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Được biết, ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng là giải pháp thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 xác định.

Theo www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước (P.1)

Kỳ 1: Bối cảnh lịch sử và diễn biến Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9-5-1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-8-1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đúng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay đổi chủ, chống lại cách mạng.

Bức tranh tái hiện Đại hội Quốc dân tại Đình Tân Trào ngày 16-8-1945 để chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Ảnh: Tư liệu


Ở trong nước, trải qua các cuộc diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. Ngày 9-3-1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3-1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4-1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.
Từ tháng 4-1945 trở đi, cao trào kháng Nhật, cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5-1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 4-6-1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8-1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: Tập trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18-8, cuộc tổng khời nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam… Ngày 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu… Ngày 25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn – Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre… Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.
Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2-9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Dũng Hà Thắng (tổng hợp)

Theo www.qdnd.vn

Kỳ 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cuộc thi "Người dẫn chương trình năm 2015" đã trở lại!

11831652_729104453901515_6001115424569732531_n
1. Điều kiện dành cho đối tượng đăng kí dự thi:
Công dân Việt Nam yêu thích và đã từng tham gia công việc dẫn chương trình, hội đủ các yếu tố sau:
• Có độ tuổi từ: 18 – 30 (năm sinh từ 1985 đến năm 1998)
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
• Các thí sinh đã vào chung kết cuộc thi của các năm trước được đặc cách vào vòng bán kết của cuộc thi năm nay.
• Các thí sinh phải tự trang bị cho mình khả năng dẫn chương trình theo các thể loại
2. Hình thức đăng ký dự thi:
Bước 1: Thí sinh tải mẫu đơn TẠI ĐÂY
Bước 2:
– Gửi hồ sơ về địa chỉ email: [email protected]
· Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 28/8/2015
Hồ sơ bao gồm:
• Video clip tự giới thiệu về bản thân hoặc dẫn một chương trình bất kỳ (nếu có). Thời lượng: 3 – 5 phút
• Mẫu đơn đăng kí đã điền đầy đủ thông tin.
• Ảnh 3×4
• Bản scan giấy CMND hoặc hộ chiếu (File ở định dạnh .jpeg)
• Bản scan bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp Đại học (File ở định dạng .jpeg)
Lưu ý: Khi đi đến địa điểm sơ tuyển, thí sinh mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân để đối chiếu thông tin.
Để có thông tin chi tiết xin liên lạc số điện thoại hotline: 01225320709 hoặc truy cập fanpage của chương trình tại địa chỉ: https://www.facebook.com/nguoidanchuongtrinhkmedia

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2015

Học Bổng AmCham 2015

Để ghi nhận những thành công đạt được trong suốt chặng đường vừa qua và đánh dấu cột mốc 15 năm kỷ niệm chương trình, AmCham Vietnam xin trân trọng thông báo chương trình Học Bổng AmCham 2015.
Chương trình sẽ tăng số học bổng lên 50 suất trị giá 10.000.000 đồng/suất30 suất phần thưởng khuyến khích trị giá 4.000.000 đồng/suất cho các sinh viên xuất sắc nhất đến từ 12 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế – Luật, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc tế, Khoa Y (thuộc ĐH Quốc Gia TP.HCM), ĐH Ngoại thương CS II tại TP.HCM, ĐH Ngân hàng, ĐH Hoa Sen, ĐH Luật, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trong đó, đối tượng tham gia được mở rộng (thêm Khoa Y – ĐHQG TP.HCM) và tổng giá trị lẫn số lượng học bổng đều tăng so với mọi năm.
ACS2015-poster-JPEG
ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
– Với Khoa Y (thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM): Sinh viên từ năm thứ năm đến năm cuối, thuộc hệ chính quy niên khóa 2015 – 2016
– Với những trường Đại học còn lại: Sinh viên từ năm thứ ba đến năm cuối, thuộc hệ chính quy niên khóa 2015 – 2016
– Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên (thang điểm 10) hoặc 3.0 trở lên (thang điểm 4)
– Hoạt động ngoại khóa tích cực và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng
– Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
LỢI ÍCH CỦA SINH VIÊN KHI NHẬN HỌC BỔNG
50 suất học bổng xuất sắc trị giá lên đến 10.000.000 đồng/suất & khoảng 30 suất học bổng khuyến khích trị giá 4.000.000 đồng/suất (số lượng chính xác của học bổng khuyến khích tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ gửi về)
– Được công nhận bởi gần 500 công ty thành viên AmCham Vietnam
– Được tham gia, đóng góp cho các hoạt động và sự kiện do AmCham Vietnam tổ chức
– Cơ hội thực tập / làm việc tại AmCham Vietnam và các công ty hội viên
– Gia nhập nhóm AmCham Scholar Alumni/ae (ASA): có cơ hội tham gia các buổi hội thảo bổ ích, sinh hoạt ngoại khóa dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp hay mới ra trường, tham quan nhà máy, công ty hội viên của AmCham
– Có cơ hội tham gia vào Ban Điều hành ASA và Ban Tổ chức các chương trình, sự kiện của nhóm, bao gồm Chương trình Học bổng AmCham thường niên.
ACS2015-standee
Hãy đến với NGÀY HỘI THÔNG TIN HỌC BỔNG AMCHAM 2015 để:
• Tìm hiểu cách thức nộp đơn và quy trình xét tuyển
• Trao đổi cùng đại diện AmCham, Ban Điều Hành Chương Trình Học Bổng và nhà tài trợ
• Chia sẻ kinh nghiệm từ các cựu sinh viên đã đạt học bổng
• Giao lưu, tìm hiểu thông tin về công ty, cơ hội thực tập, việc làm tại bàn thông tin và nhận ngay các phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ
• Nhận nhiều quà tặng từ chương trình Học bổng AmCham
• Tham gia rút thăm trúng thưởng với phần quà đến từ nhà tài trợ NikeThái Hà Books
• Thưởng thức tiệc tea-break hấp dẫn
Thời gian: 8h – 11h30 | Thứ Bảy ngày 05 tháng 09 năm 2015
Địa điểm: Riverside Palace – 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh
Xem thông tin chi tiết và đăng kí tham gia chương trình TẠI ĐÂY trước 22:00 thứ 4, ngày 02/09/2015
Theo dõi fanpage của chương trình để cập nhật các thông tin mới nhất: https://www.facebook.com/amchamscholarship