10 gương mặt tiêu biểu của sinh viên trường năm 2016

(Suctrenhanvan) - Đây là 10 gương mặt tiêu biểu của trường ĐH KHXH&NV trong 5 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Hoạt động cộng đồng, Vượt khó học tập, Văn - Thể - Mỹ và Giao lưu Quốc tế.

1472