Tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2017

(Suctrenhanvan) - Cùng nhìn lại những số liệu và hình ảnh của chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2017.

850