Lịch sử nước ta – Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 2)

(Suctrenhanvan) - Tiếp nối phần 1 của Tác phẩm Lịch sử nước ta Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu đến các bạn đoàn viên, thanh niên Thành phố (phần 2).

1235

Thành Đoàn TP.HCM