Thành Đoàn Tp.HCM đến thăm Ban Giám hiệu Nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2016

220
  • Thành Đoàn đến thăm Ban Giám hiệu Nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2016