Các gương mặt Cán bộ trẻ tiêu biểu Trường năm học 2014-2015 (P.2)

677
ThS. Trần Duy Minh – Bộ môn Du lịch
TS. Nguyễn Thị Hiền – BM Hàn Quốc học
ThS. Tạ Thị Thanh Thủy – Khoa Công tác xã hội
Chị Huỳnh Thị Minh Thi – BM Lưu trữ học – QTVP
Chị Phạm Thị Phi Yến – Phòng Hành chính – Tổng hợp
Anh Hoàng Xuân Mạnh – Văn phòng Đoàn TN – Hội SV
ThS. Hà Thị Sương – Bảo tàng lịch sử

Các bạn có thể xem lại Phần I tại đây  

BBT